Våra tjänster

Sydmekano erbjuder underhåll och service för industrin samt tillverkning i egen verkstad. Vi kan agera såväl konsult som tillverkande enhet vid industriprojekt. Med mångårig erfarenhet garanterar vi våra kunder en trygg och pålitlig leverantör.

 

Tillverkning

Vi är specialister på rostfritt med skärande bearbetning, men tillverkar även i andra material och metaller. Med vår utrustning och erfarna personal garanterar vi alltid en högkvalitativ tillverkning av våra produkter. Vi tillverkar allt från enstaka objekt till hela anläggningar och vi har mångårig erfarenhet från tillverkning åt livsmedelsindustrin.

Service & underhåll

Vi erbjuder löpande service- och underhållstjänster för industrin. Med hjälp av vår databas registrerar vi er anläggnings serviceintervaller och utför sedan förebyggande och avhjälpande underhåll och rapporterar åtgärdsförslag. Vi kan även utföra modifieringar och förbättringar på er anläggning.

Konstruktion och CAD

Med mångårig erfarenhet, stora kunskaper och modern maskinpark kan vi göra era idéer och skisser till verklighet. Tillsammans med våra kunder är vi ofta med i utvecklingen av nya lösningar och produkter. Vi ritar och konstruerar i CAD och kan sedan ta fram ett tillverkningsunderlag. Problemlösning är vår specialitet och vi hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen.

Problemlösning är vår specialitet och vi hjälper er att hitta den bästa lösningen.